Home » Posts tagged 'ประโยชน์'

Tag Archives: ประโยชน์

การเล่นกอล์ฟที่ได้ประโยชน์มากกว่าแค่การออกกำลังกาย

กอล์ฟนับเป็นการเล่นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่เน้นความแม่นยำของสายตาและการวางแผนในการเล่นในทุก ๆ แมตช์ พร้อมทั้งผู้เล่นกอล์ฟยังต้องใช้สมาธิในการเล่นเป็นอย่างมากอีกด้วย ซึ่งการเล่นกอล์ฟแม้จะแตกต่างจากการเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ ที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายด้วยความรวดเร็ว แต่กอล์ฟจะเน้นการใช้สมาธิ การวางเกมส์การเล่น ประกอบกับสายตาและการคาดคะเนที่ต้องแม่นยำ ดังนั้นผู้เล่นกอล์ฟย่อมต้องมีการฝึกสมาธิเพื่อใช้ในการเล่นกอล์ฟด้วย

ประโยชน์ที่ได้จากการเล่นกอล์ฟแม้คุณจะไม่ใช่นักกีฬากอล์ฟตัวยงก็ตาม

                -มีสมาธิมากขึ้น เนื่องจากการเล่นกอล์ฟต้องมีการเล็งไปที่เป้าหมาย เพื่อตีลูกกอล์ฟให้ลงหลุมตามที่กำหนด ดังนั้นผู้เล่นจึงต้องใช้สมาธิในการเพ่งเล็งและกะระยะทางพร้อมน้ำหนักในการหวดไม้กอล์ฟแต่ละครั้งด้วย ดังนั้นการเล่นกอล์ฟจึงต้องใช้สมาธิมากกว่ากีฬาชนิดอื่น ๆ ทั้งยังต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อกะน้ำหนักในแรงตีของน้ำหนักมือตนเองด้วย ยิ่งฝึกมากก็จะยิ่งเป็นการฝึกการใช้สมาธิไปในตัวด้วย ซึ่งเมื่อมีการฝึกสมาธิบ่อยครั้งก็จะทำให้คุณมีสมาธิมากขึ้นจากเดิมได้ด้วย

                -มีการใช้สายตาเป็นส่วนหนึ่งของการเล่น ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหลักที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับการใช้สมาธิและสติในการเล่นด้วย ต้องมีการกะระยะของลูกกอล์ฟที่ต้องการตีให้ลงหลุม บวกกับน้ำหนักมือในการหวดไม้กอล์ฟนั่นเอง ดังนั้นผู้เล่นกอล์ฟจึงต้องมีการฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำ จึงจะกะประมาณแรงการตีของตัวเองในระยะทางที่ต่างกันออกไปด้วยได้ ซึ่งการตีกอล์ฟแต่ละครั้งก็ย่อมต้องใช้สายตาเพ่งเล็งทั้งลูกกอล์ฟและหลุมที่ต้องการตีลูกกอล์ฟให้ลงด้วย จึงนับว่าการเล่นกอล์ฟเป็นอีกกีฬาชนิดหนึ่งที่มีการใช้ความแม่นยำทางสายตาในการเล่นค่อนข้างมากทีเดียว

                -เป็นการฝึกบุคลิกภาพไปในตัว เพราะการตีกอล์ฟย่อมต้องมีการยืนและท่าทางที่ถูกต้องในระหว่างการตีกอล์ฟแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการยืนระหว่างท่าเตรียม ขณะตี และขณะหวดไม้กอล์ฟไปแล้วก็ตาม ซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าทุกขั้นตอนในการเล่นกอล์ฟนอกจากจะเน้นความแม่นยำในการตีลูกกอล์ฟแล้ว ท่าทางในการเล่นกอล์ฟที่ถูกต้องก็นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ตีลูกกอล์ฟไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ ซึ่งทุกท่วงท่าขณะตีกอล์ฟช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เล่นได้ จึงเห็นได้ว่านักกอล์ฟจะมีบุคลิกภาพที่ดีตามไปด้วย

                การเล่นกอล์ฟนอกจากจะเป็นการเล่นกีฬาชนิดหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้เล่นได้ด้วย รวมทั้งยังสามารถช่วยฝึกสมาธิและการใช้สายตาให้กับผู้เล่นได้ดีทีเดียว ดังนั้นคุณจึงได้ประโยชน์จากการเล่นกอล์ฟมากกว่าแค่การออกกำลังกายเรียกเหงื่อเท่านั้น หากแต่ยังได้การปลดปล่อยทางอารมณ์ ผ่อนคลายความตึงเครียด และการฝึกบุคลิกภาพที่ดีไปในตัวอีกด้วย